Monday, July 25, 2011

0

இந்திய ஆலயங்களின் முப்பரிமான தரிசனம்-பிரகதீஸ்வரர் கோயில் தஞ்சாவூர்

 • Monday, July 25, 2011
 • சுதா (admin)
 • Share
 • 360 view பிரகதீஸ்வரர் கோயில் தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் கோயில் தஞ்சாவூ
  இங்கே நீங்கள் செல்வதன் மூலம் குறிப்பிட்ட ஆலயத்தின் முழுத் தோற்றத்தையும் அணுவணுவாக ரசிக்கலாம். சிறிய சிற்பங்களைக் கூட அருகில் சென்று பார்க்கலாம். முயற்சியுங்கள்.
  இங்கே சொடுக்குங்கள் 

  0 Responses to “இந்திய ஆலயங்களின் முப்பரிமான தரிசனம்-பிரகதீஸ்வரர் கோயில் தஞ்சாவூர்”

  Post a Comment

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  Subscribe