Thursday, November 10, 2011

1

பிறந்த நாள் வாழ்த்து - Yoga Thinesh 11.11.2011

 • Thursday, November 10, 2011
 • mathi sutha
 • Share


 • இன்று பிறந்த நாள் கொண்டாடும் எங்கவூர் உறவான  

  Yoga Thinesh

  அவர்கள் சகலதும் பெற்று நலமுடனும், வளமுடனும் நீடூழி வாழ்கவென வாழ்த்துவோம்!!!  

  என்றும் அன்புடன் கற்பகத்தான் இணைத்தளம், மற்றும் எங்கள் ஊர் இலக்கணாவத்தை முகநூல்(Facebook) குழும நிர்வாகம்.

  தங்கள் தேதியில் இந்த அவனியில் அவதரித்த பிரபலங்களின் விபரம்.

  995 - Gisela of Swabia, Holy Roman Empire Empress (d. 1041)
  1050 - Henry IV, Holy Roman Emperor (d. 1106)
  1154 - Sancho I, King of Portugal (1185-1212)
  1155 - Alfonso VIII, the Noble One, king of Castilia
  1220 - Alphonse of Toulouse, son of Louis VIII of France (d. 1271)
  1493 - Bernardo Tasso, Italian poet (d. 1569)
  1493 - Paracelsus, doctor (d. 1541)
  1523 - Joachim Hopperus, [Hoppers], Frisian lawyer/politician
  1569 - Martin Ruland the Younger, German physician and alchemist (d. 1611)
  1579 - Frans Snyders, Flemish animal painter
  1599 - Ottavio Piccolomini, Italian/Spanish marshal
  1633 - George Savile, 1st marquis of Halifax/author (Character of a Trimmer)
  1636 - Yen Jo-chu, Chinese scholar of Ch'ing dynasty
  1657 - Guido Starhemberg, Austria earl/fieldmarshal (Turkish Wars)
  1668 - Johann Albert Fabricius, German scholar and bibliographer (d. 1736)
  1675 - Guru Teg Bahadur Ji, 9th sikh guru
  1679 - Firmin Abauzit, French huguenot/scientist
  1688 - Lorenzo Somis, composer
  1690 - Gerhard Hoffmann, composer
  1696 - Andrea Zani, composer
  1722 - Johann Philipp Sack, composer
  1724 - Willem A Alting, governor-general of Neth-Indies (1780-97)
  1731 - Carl Joseph Toeschi, composer
  1736 - Johann H Schepp, German/Neth engraver
  1743 - Carl Peter Thunberg, Swedish naturalist (d. 1828)
  1744 - Abigail Smith Adams, 2nd 1st lady (1797-1801)
  1748 - Carlos IV, king of Spain (1788-1808)
  1748 - King Charles IV of Spain (d. 1819)
  1767 - Bernhard Romberg, German cellist/composer/royal chaplain bandmaster
  1771 - Ephraim McDowell, surgeon (pioneered abdominal surgery)
  1788 - Michal Wielhorski, composer
  1791 - Josef Munzinger, Swiss Federal Councillor (d. 1855)
  1792 - Mary Anne Evans, English wife of Benjamin Disraeli (d. 1872)
  1811 - Ben McCulloch, Brig General (Confederate Army), died in 1862
  1821 - Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, Russia, novelist (Crime & Punishment)
  1832 - Paolo Giorza, composer
  1836 - Thomas Bailey Aldrich, US, author/editor (Story of a Bad Boy)
  1852 - Franz Conrad von Hötzendorf, Austro-Hungarian field marshal (d. 1925)
  1858 - Marie Bashkirtseff, Russian painter (d. 1884)
  1863 - Paul Signac, French painter (d. 1935)
  1864 - Alfred Hermann Fried, Germany, pacifist (Nobel 1911)
  1868 - Edouard Vuillard, French painter/graphic artist
  1869 - Victor Emmanuel III, king of Italy (1900-46)/Ethiopia
  1869 - Gaetano Bresci, Italian-American anarchist (d. 1901)
  1870 - Nils Kjaer, Norwegian playwright (Det evige Savn)
  1872 - Maude K Adams, US, actress (Baldwin's Theatre)
  1872 - David I. Walsh, 46th Governor of Massachusetts (d. 1947)
  1882 - King Gustav VI Adolf of Sweden (d. 1973)
  1883 - Ernest Ansermet, Vevey Switzerland, conductor (Ruilles de Printemps)
  1885 - George S Patton, US general (Sicily/Italy/Normandy) "Old Blood & Guts"
  1887 - Roland Young, London England
  1888 - Maulana Azad, 1st minister of education in independent India
  1891 - Rabbit Maranville, American baseball player (d. 1954)
  1893 - Alceu Amoroso Lima, Brazilian author
  1894 - Aaron Avshalomov, composer
  1894 - Winifred Kingston, England, silent screen actress (David Garrick)
  1895 - Beulah Ecton Woodard, US sculptor
  1895 - Jacov Gotovac, composer
  1896 - Charles "Lucky" Luciano, Sicily, NYC Mafia gangster
  1897 - Gordon W Allport, US, psychologist (personalities)
  1898 - Father Hugo Enomiya-Lassalle, Germany, Jesuit priest/Zen teacher
  1898 - Rene Clair, director (I Married a Witch, It Happened Tomorrow)
  1899 - Harold "Pie" Traynor, baseball hall of fame 3rd baseman (Pirates)
  1899 - Pat O'Brien, Milwaukee, actor (Knute Rockne, Angels with Dirty Faces)
  1900 - Helena Konopacka, Poland, discus thrower (Olympic-gold-1928)
  1900 - Hugh Scott, (Sen-R-Penn), minority whip
  1900 - John Longden, West Indies, actor (Man From Interpol)
  1901 - Sam Spiegel, producer (On the Waterfront, Bridge over River Kwai)
  1901 - F. Van Wyck Mason, American author (d. 1978)
  1903 - Charles Bruce Perry, professor of medicine
  1904 - Alger Hiss, State Department official hid papers in a pumpkin
  1904 - J. H. C. Whitehead, British mathematician (d. 1960)
  1905 - Israel Aaron Maisels, lawyer
  1909 - Robert Ryan, Chicago, actor (Billy Budd, Dirty Dozen, Longest Day)
  1910 - Arnold D W Tilanus, Dutch MP (CHU)
  1910 - Franz Kemser, Germany, 4 man bobsled (Olympic-gold-1952)
  1910 - Frideswide Frances Emma Knight, musician/socialist
  1910 - Yisrael Eldad, British extremist politician
  1911 - Patric Reginald Lawrence Knowles, actor (Chisum, Arnold, Mutiny)
  1911 - Reginald Patric Lawrence Knowles, actor
  1912 - Cissie Elizabeth Charlton, football matriarch
  1912 - Thomas C. Mann, American diplomat (d. 1999)
  1913 - German Leont'yevich Zhukovsky, composer
  1913 - Peter Black, TV critic
  1914 - Daisy Bates, publisher/head (Arkansas NAACP)
  1914 - Hansje Toussaint, [Hermina A Schenk], singer (Sing of the Cross)
  1914 - Howard Fast, NYC, screenwriter (Rachel & the Stranger, Spartacus)
  1914 - Perry Bass, Texas billionaire
  1914 - Henry Wade, American lawyer (d. 2001)
  1915 - Bernhard Heiliger, sculptor
  1915 - William Proxmire, (Sen-D-WI, 1957-88) (Golden Fleece Awards)
  1916 - Eladio Rusconi, writer/publisher/businessman
  1917 - Julien-Francois Zbinden, composer
  1917 - [Dallas] Mack/McCord Reynolds, US, sci-fi author (Earth War)
  1918 - Jurg Baur, composer
  1918 - Stubby Kaye, NYC, actor (Guys & Dolls, Lil' Abner, Cat Ballou)
  1919 - Kalle Päätalo, Finnish novelist (d. 2000)
  1920 - Roy Jenkins, British MP (Labour)
  1921 - Terrell Bell, American politician (d. 1996)
  1922 - Kurt Vonnegut Jr, Ind, author (Slaughterhouse Five, Sirens of Titan)
  1924 - Piet J A van der Sanden, Dutch MP (CDA)
  1924 - Rusi Modi, cricketer (strong Indian batsman in post-War years)
  1925 - Jonathan Winters, Dayton OH, comedian (J Winters Show, Mork & Mindy)
  1925 - June Whitfield, British comedian
  1926 - Harry Lumley, Canadian ice hockey player (d. 1998)
  1927 - Lord Wolfson, English multi-millionaire
  1927 - Mose Allison, Tippo Mississippi, jazz artist (Black Country Suite)
  1928 - Arthur Cunningham, composer
  1928 - Edward Zorinsky, (Sen-D-NB, 1976-88)
  1928 - Ernestine Anderson, jazz vocalist
  1928 - Lavern Baker, US singer (Tweedle Dee, Jim Dandy, Saved)
  1928 - Trevor Meale, cricketer (batted in 2 Tests NZ v England 1958)
  1928 - Gracita Morales, Spanish actress (d. 1995)
  1929 - Carlos Fuentes, Mexican author (Death of Artemio Cruz)
  1929 - H M Enzensberger, writer
  1929 - LaVern Baker, Chicago, R&B vocalist (I Cried a Tear)
  1930 - Kenneth Fleetwood, fashion designer
  1930 - Hank Garland, American guitar virtuoso (d. 2004)
  1930 - Hugh Everett, American physicist (d. 1982)
  1930 - Vernon Handley, English conductor
  1931 - Fortney H [Pete] Stark, (Rep-D-CA, 1973- )
  1932 - Al Levitt, drummer
  1934 - Bibi Andersson, Sweden, actress (Scenes From a Marriage)
  1934 - Elzbieta Krzesinska, Poland, long jumper (Olympic-gold-1956)
  1934 - Paula Myers-Pope, US, platform diver, 2 silver, 1 bronze (Oly 1952-60)
  1934 - Jim Perry, American and Canadian television host
  1936 - Susan Kohner, LA CA, actress (Imitation of Life, Gene Krupa Story)
  1937 - Buddy Jimmy Lee Land Ace, singer
  1937 - Warner Wolf, Wash DC, sportscaster (WABC-TV, WCBS-TV)
  1937 - Stephen Lewis, Canadian politician and diplomat
  1938 - John Reilly, Chicago, actor (Sean-General Hospital, Dallas, Hamptons)
  1938 - Josef Odozil, Czech, 1500m (Olympic-silver-1964)
  1938 - Roger Laver, [Jackson], rock keyboardist (Tornados)
  1938 - Haruhiro Yamashita, Japanese gymnast
  1939 - Claudia Boyarskikh, USSR, 5K/10K cross country (Olympic-gold-1964)
  1939 - Denise Alexander, actress (Mary McKinnon-Another World)
  1940 - Barbara Boxer, (Rep-D-CA, 1983-92/Sen-D-CA, 1993- )
  1941 - Jesse Colin Young, American singer and songwriter (The Youngbloods)
  1942 - Roy Fredericks, cricketer (brilliant WI lefty opener 169 v Aust 1975)
  1943 - Chas Hodges, rocker
  1943 - Jan Adamski, Poland, International Chess Master (1976)
  1943 - Karin Kent, [Janneke Kanteman], Dutch singer
  1944 - Jesse Colin Young, NYC, rock vocalist (Youngbloods-Soul of a City Boy)
  1944 - Kemal Sunal,Turkish actor
  1945 - Chris Dreja, London, rocker (Yardbirds)
  1945 - Daniel Ortega Saavedra, president of Nicaragua (1984-90)
  1945 - Denise Alexander, NYC, actress (General Hospital, Another World)
  1945 - Niaz Ahmed, cricketer (1st & last East Pakistani to play Test cricket)
  1945 - Vince Martell, NYC, rock guitarist (Vanilla Fudge)
  1946 - Chip Hawkes, rocker
  1946 - Corrine Brown, (Rep-D-Florida)
  1946 - Vladimir Alekseyevich Soloviyov, cosmonaut (Soyuz T-10, T-15, TM-10)
  1947 - Brad Lee Sexton, bass guitarist
  1947 - Callum Alexander MacDonald, historian
  1947 - Pat "Dirty" Daugherty, rocker (Black Oak Arkansas)
  1948 - Vincent Schiavelli, actor (Playroom, Waiting for the Light)
  1949 - Kathy Postlewait, Norfolk VA, LPGA golfer (1989 Sara Lee)
  1950 - Jim Peterik, rocker (Survivor)
  1950 - Otis Armstrong, NFL running back (Denver Broncos)
  1950 - Rex Samuel Sellers, Auckland NZ, Tornado class yachter (Olympics-96)
  1950 - Mircea Dinescu, Romanian poet
  1950 - Ed Ordynski, Australian rally driver
  1950 - Rudy Sarzo, Cuban bass guitarist
  1951 - Fuzzy [Frank] Zoeller, New Albany IN, PGA golfer (Masters 1981)
  1951 - Kim Peek, American megasavant
  1952 - Paul Cowsill, Newport RI, rock keyboardist (Cowsills-We Can Fly)
  1953 - Andy Partridge, English rock vocalist/guitarist (XTC-Oranges & Lemons)
  1953 - Kostas Skandalidis, Greek politician
  1954 - Gail Marquis, WBL forward (NY Stars, Olympic-silver-1976)
  1954 - Mary Gaitskill, American novelist
  1955 - Jigme Singye Wangchuk, king of Bhutan (1972- )
  1956 - Billy Smith, Reidsville NC, country singer (Billy & Terry Smith)
  1956 - Ian Craig Marsh, England, rocker (Heaven 17-Electric Dreams)
  1958 - Luz Casal, Spanish singer
  1958 - Carlos Lacamara, Cuban-born American Actor
  1959 - Vincent Irizarry, Queens NY, actor (Guiding Light, Santa Barbara)
  1959 - Lee Haney, American bodybuilder
  1960 - Lisa Welch Semler, Aberdeen Md, playmate (Sep, 1980)
  1960 - Peter Parros, American actor
  1960 - Stanley Tucci, American actor and director
  1961 - Matt Ghaffari, Tehran Iran, US greco-roman wrestler (Oly-sil-92, 96)
  1961 - Steve Young, NFL quarterback (SF 49ers)
  1962 - Demi Moore, [Guynes], Roswell NM, actress (Ghost, Striptease, GI Jane)
  1962 - Mic Michaeli, Swedish keyboardist
  1962 - James Morrison, Australian musician
  1963 - Vinnie Testaverde, NFL quarterback (Tampa Bay Buckineers)
  1964 - Jon Hough, Royal Oak MI, Nike golfer (1986 NAIA Individual Natl Champ)
  1964 - Philip McKeon, Westbury NY, actor (Tommy-Alice, Return to Horror High)
  1964 - Robert Haynes, cricketer (Jamaica & WI leggie, one-dayer but no Tests)
  1964 - Roberto Hernandez, Santurce Puerto Rico, pitcher (Chic White Sox)
  1964 - Calista Flockhart, American actress
  1964 - Anabel Alonso, Spanish actress
  1965 - Brian Wilson, NYC, murderer (FBI Most Wanted List)
  1965 - Ruthie Matthes, Sun Valley Idaho, cyclist (Olympics-96)
  1965 - Max Mutchnick, American TV writer and producer
  1966 - Benedicta Boccoli, Milan Italy
  1966 - Gina Pillitiere, Akron Oh, WPVA volleyballer (National-25th-1994)
  1966 - Jeff Buckley, musician
  1967 - Bill Musgrave, NFL quarterback (Denver Broncos)
  1967 - Gil de Ferran, Brazilian race car driver
  1968 - Jo Kittsee, Germany, rocker (Fuzzbox-Into Rescue)
  1968 - John Jett, NFL punter (Dallas Cowboys, Detroit Lions)
  1968 - Lin Elliott, NFL kicker (KC Chiefs)
  1968 - Wyatt Pauley, Ecuador, rocker (Linear-I Never Felt This Way, Lies)
  1968 - David L Cook, American singer and comedian
  1969 - Damion Easley, NYC, infielder (California Angels)
  1969 - Dave Moore, NFL tight end/fullback (Tampa Bay Bucs)
  1969 - Jeff Sydner, NFL wide receiver/punt returner (NY Jets)
  1969 - LaRee Pearl Sugg, Petersburg VA, LPGA golfer (1995 Hawaiian-15th)
  1969 - Michael Owens, cricket pace bowler (NZ Test)
  1969 - Carson Kressley, American television personality
  1970 - Derry Brownson, rock keyboardist (EMF-Unbelievable)
  1970 - Jeff Ware, Norfolk VA, pitcher (Toronto Blue Jays)
  1970 - Lee Parkin Starsky, daughter of Ringo
  1970 - Lee Battersby, Australian author
  1971 - Melvin Tuten, NFL tackle (Cin Bengals)
  1971 - Ryan Hancock, Santa Clara CA, pitcher (California Angels)
  1971 - Jennifer Celotta, American TV producer and writer
  1971 - Paul Chaloner, English TV e-sports commentator
  1972 - Cornell Thomas, WLAF DE (Scotland Claymores)
  1972 - Jack Jackson, NFL/CFL wide receiver (Chic Bears, Toronto Argonauts)
  1972 - Steve Konowalchuk, Salt Lake City, NHL center (Washington Capitals)
  1972 - Adam Beach, Canadian actor
  1972 - Leslie Mann, American actress
  1973 - Jason Bowen, Port Alice, NHL defenseman (Phila Flyers)
  1973 - Stacy Perrone, Wolcott Conn, Meet Miss America-Connecticut (1997)
  1973 - Terrance Shaw, NFL cornerback (SD Chargers)
  1974 - Leonardo DiCaprio, LA, actor (Luke-Growing Pains, Romeo & Juliet)
  1974 - Phillip Ward, linebacker (Indianapolis Colts)
  1974 - Static Major, American singer (d. 2008)
  1976 - Lisa Gleave, American actress and model
  1976 - Jason Grilli, American baseball player
  1976 - Jesse Keeler, Canadian musician
  1977 - Maniche, Portuguese footballer
  1977 - Ben Hollioake, English cricketer (d. 2002)
  1978 - Lou Vincent, New Zealand cricketer
  1980 - Willie Parker, American football player
  1981 - Natalie Glebova, Miss Universe 2005
  1981 - Guillaume, Hereditary Grand Duke of Luxembourg
  1982 - Lil' Dave, [Davis Shelton], Boston Mass, rapper (Another Bad Creation)
  1982 - Brittny Gastineau, American socialite
  1983 - Philipp Lahm, German footballer
  1983 - Matt Garza, American baseball player
  1985 - Jessica Sierra, American Idol season 4 finalist
  1985 - Robin Uthappa, Indian cricket player
  1986 - François Trinh-Duc, French rugby player
  1987 - Yuya Tegoshi, Japanese Idol (member of NEWS and Tegomass)
  1988 - Alexandra Kyle, American actress
  1989 - Reina Tanaka, Japanese pop singer
  1991 - Christa B. Allen, American actress
  1992 - Trey Smith, American actor

  1 Responses to “பிறந்த நாள் வாழ்த்து - Yoga Thinesh 11.11.2011”

  சித்தாரா மகேஷ். said...
  November 13, 2011 at 9:02 PM

  இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.


  Post a Comment

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  Subscribe