Monday, July 25, 2011

0

இந்திய ஆலயங்களின் முப்பரிமான தரிசனம்-நாகநாதர் கோயில் கீழப்பெரும்பள்ளம்(கேது)

 • Monday, July 25, 2011
 • சுதா (admin)
 • Share
 • இங்கே நீங்கள் செல்வதன் மூலம் குறிப்பிட்ட ஆலயத்தின் முழுத் தோற்றத்தையும் அணுவணுவாக ரசிக்கலாம். சிறிய சிற்பங்களைக் கூட அருகில் சென்று பார்க்கலாம். முயற்சியுங்கள்.
  இங்கே சொடுக்குங்கள்
  நாகநாதர் கோயில் கீழப்பெரும்பள்ளம்(கேது)

  0 Responses to “இந்திய ஆலயங்களின் முப்பரிமான தரிசனம்-நாகநாதர் கோயில் கீழப்பெரும்பள்ளம்(கேது)”

  Post a Comment

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  Subscribe